regulamin aliasy         rejestracja logowanie
wersja beta
To jest wersja beta nowego serwisu harc.pl!
Zapraszam do dodawania drużyn,
jeśli znajdziesz jakiś błąd - zawiadom mnie proszę.
Zobacz też jakie są plany

Zasady (regulamin) harc.pl

 • Wprowadzenie
  1. Organizatorem oraz koordynatorem całości systemu harc.pl jest firma Twórcy.pl Marcin Wysmułek ul. Młynarska 39/127, 05-500 Piaseczno www.tworcy.pl (dalej "Organizator").
  2. Użytkownikiem systemu może być osoba fizyczna (posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz legitymująca się obywatelstwem polskim) oraz firma - spółka prawa handlowego posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz legitymująca się obywatelstwem polskim i będąca harcerzem.
  3. Zadaniem systemu harc.pl jest dostarczanie użytkownikom usług aliasowania oraz kont e-mail w domenie harc.pl, a także praktycznej, aktualnej i sprawdzonej wiedzy metodycznej na możliwie wysokim poziomie merytorycznym oraz możliwości do dzielenia się wiedzą z innymi użytkownikami.
  4. Zasoby systemu harc.pl są chronione prawem w szczególności prawem autorskim.
  5. Właścielem praw autorskich do systemu harc.pl jest firma Twórcy.pl Marcin Wysmułek.
  6. Każdy użytkownik systemu ma prawo do korzystania z zasobów systemu harc.pl na własny użytek.
  7. Użytkownik nie ma prawa ich odsprzedaży, rozpowszechniania, modyfikacji w części lub w całości.
 • Rejestracja
  1. Niektóre zasoby systemu, narzędzia czy funkcje dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
  2. Rejestracja w serwisie jest całkowicie dobrowolna i każdy zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może swoje dane edytować, a także zażądać skasowania swojego konta.
  3. Rejestracja jest bezpłatna. Korzystanie z zasobów dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników jest bezpłatne, z wyjątkiem zasobów wyraźnie oznaczonych jako płatne.
  4. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego publikowanego na stronach harc.pl.
  5. Rejestrując się użytkownik oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać Zasad i regulaminów harc.pl oraz, że podane dane są prawdziwe.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących systemu oraz związanych z systemem na podany przy rejestracji adres e-mail.
  7. Rejestracja jest anonimowa, Użytkownik nie podaje swoich danych osobowych, a jedynie nick oraz adres e-mail.
 • Aliasy i poczta
  1. Dodatkowe usługi harc.pl świadczone są poprzez serwis zasoby.harc.pl, który wymaga osobnej rejestracji.
  2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wykonania zamówionej usługi.
  3. Aliasy i konta pocztowe harc.pl są bezpłatne, chyba, że wyraźnie zaznaczono, że jest inaczej.
  4. Strony, na które ma wskazywać adres w domenie harc.pl muszą być związane z harcerstwem lub być stronami harcerzy. Nie ma znaczenia do jakiej organizacji należysz, ani jaki (i czy) nosisz mundur. Mogą to być zarówno strony Twojego środowiska jak i Twoje prywatne. Jeżeli jest to strona prywatna musi być widać, że jest to strona harcerza.
  5. W szczególności domeny oraz subdomeny harc.pl nie mogą wskazywać stron natury politycznej.
  6. NIE MOGĄ TO BYĆ STRONY W ŻADEN SPOSÓB KOMERCYJNE z wyjątkiem akcji zarobkowych z których dochód w 100% zasila konto środowisk harcerskich. Nie mogą też być to strony które mogą zostać odebrane jako stojące w sprzeczności z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz prawem polskim.
  7. W każdej chwili bez uprzedzenia i powiadomienia alias i konto mogą zostać usunięte, aliasy kierujące od stron niezgodnych z Zasadami harc.pl zostaną usunięte na pewno.
  8. Na stronie korzystającej z aliasu harc.pl musi być w widocznym miejscu odnośnik do strony www.harc.pl.
  9. Oceny dokonuje arbitralnie administartor programu harc.pl. Możesz się od tej decyzji odwołać przedstawiając merytoryczne argumenty.
  10. Kont harc.pl (w rozumieniu kont pocztowych oraz aliasów) nie wolno wykorzystywać do działalności niezgodnej z prawem lub nieetycznej, w szczególności do spamowania (rozsyłania listów, których nikt nie chce i które są dla innych uciążliwe) do propagowania idei sprzecznych z harcerskimi (dotyczy to zwłaszcza ideologii faszystowskiej i komunistycznej).
  11. Aby otrzymać adres (alias) lub konto e-mail w domenie harc.pl należy wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy. Wszystkie pola są obowiązkowe. Zgłoszenia niepoprawne są automatycznie kasowane.
 • Zablokowanie i usunięcie konta Użytkownika
  1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo do bezzwłocznego i bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczenia Użytkownika z systemu. Organizatorowi przysługuje również prawo obciążenia Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowania sądowego, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem, etykietą sieciową i/lub prawem działalności Użytkownika. Konto Użytkownika zostanie zablokowane.
  2. W przypadku skasowania konta Użytkownika jego publikacje, komentarze, wpisy na forum oraz dane osób przezeń zaproszonych nadal pozostaną opatrzone jego nickiem jako archiwalne. Pozostałe dane zostaną trwale usunięte z bazy systemu harc.pl.
 • Sprawy organizacyjne
  1. Reklamacje oraz zażalenia dotyczące systemu harc.pl i/lub uczestnictwa w nim można kierować na publikowany adres e-mail Operatora.
  2. Informacje dotyczące Użytkowników są przetwarzane w celach realizacji zamówionej usługi, księgowych oraz marketingowych Organizatora w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Użytkowników i pozwalające na ich precyzyjną identyfikację nie będą przekazywane żadnym firmom lub osobom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem publicznego ogłoszenia jego nowego brzmienia.
  4. Organizator dołożył wszelkich starań by oprogramowanie do obsługi systemu harc.pl funkcjonowało bez zakłóceń, by publikowane treści oraz oferowane produkty i usługi były najwyższej jakości, nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności za ew. straty poniesione przez Użytkownika.
  5. Autorzy publikacji, komentarzy oraz wypowiedzi na forum występują pod własnym nickiem, który jest publikowany obok każdej wypowiedzi użytkownika.
  6. Forum jest moderowane, każda wypowiedź może zostać przeredagowana przez Organizatora, wypowiedzi nie związane z tematem oraz zawierające obraźliwe lub niegodne z prawem słowa i zwroty będa kasowane lub edytowane.
  7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie wyrażane na forum harc.pl opinie i poglądy Użytkowników.
 • Zasady Poszanowania Prywatności
  1. Nigdy i pod żadnym pozorem, ani w żadnej formie nie udostępniam danych Użytkowników systemu harc.pl nikomu (z wyjątkiem rzecz jasna uprawnionych organów jeśli tego zażądają). Dotyczy to zwłaszcza adresów e-mail. Jedyny wyjątek mogą stanowić zbiorcze dane natury statystycznej jednakże w formie uniemożliwiającej jednoznaczne rozpoznanie osób (np. wykaz miejscowości z jakich pochodzą Użytkownicy systemu) o ile będą zbierane.
  2. Nie zbieramy danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) z wyjątkiem serwisu zasoby.harc.pl, w któym dane zbierane są na potrzeby realizacji zamówionej usługi.
  3. Korzystanie z niektórych usług systemu wymaga rejestracji. Rejestrując się zobowiązujesz się do przestrzegania Zasad (w tym zasad Polityki Prywatności) oraz przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji związanych z harc.pl oraz Partnerami harc.pl na podany w zgłoszeniu rejestracyjnym adres e-mail. Rejestrując się na harc.pl zamawiasz bezpłatny biuletyn harc.pl. Zamówienie to jest ważne do odwołania.
  4. Każdy Użytkownik systemu może w każdej chwili edytować swoje dane oraz zażądać usunięcia swojego konta (czyli także swoich danych) z serwisu harc.pl. Dane te zostaną trwale usunięte (nie zaś jedynie deaktywowane).
  5. Partnerzy harc.pl kierujący swoje wiadomości poprzez biuletyn harc.pl do Użytkowników systemu harc.pl nie mają dostępu do danych Użytkowników systemu harc.pl. Operator systemu dokłada wszelkich starań by treści te były zgodne z zainteresowaniami Użytkowników harc.pl oraz prawem i dobrym obyczajem, jednakże nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.
  6. Jeśli system to umożliwia - każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik serwisu może wysłać do innego Użytkownika wiadomość poprzez system. Adres e-mail odbiorcy nie jest publikowany. Adres e-mail nadawcy może znaleść się w przesłanej wiadomości. Zgoda na otrzymywanie takich listów jest domniemana i w każdej chwili można ją cofnąć wyłączając stosowną opcję poprzez wyedytowanie swoich danych.
  7. Dla wygody Użytkowników serwis wyposażony jest w mechanizm zapamiętywania loginu i hasła bazujący na cookies. Dane te są szyfrowane przed zapisaniem na dysku Twojego komputera. Jeżeli nie chcesz by Twój login i hasło były zapisane w cookies nie zaznaczaj opcji pamiętania logowania.
 • Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Operator serwisu harc.pl dokłada wszelkich starań by publikowane w serwisie harc.pl informacje oraz komentarze były zgodne z prawem i dobrym obyczajem oraz by były najwyższej jakości oraz by system był wolny od wad. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności za skutki ich stosowania. Poglądy i opinie publikowane przez Użytkowników nie muszą być zgodne z poglądami i opiniami operatora serwisu harc.pl.


Ostatnia aktualizacja: 15.12.2009

42 d:u52